เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ “การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3

“การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3
“การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3

19 เม.ย. 2562 0 131

ด้วยทาง ICDL Thailand ได้มีการจัดงาน “การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น และสังคมในภาพรวมเกิดความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาทักษะความรู้ที่ด

1
^