เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การอบรมโครงการ Active Learning

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกท่านได้ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการ  Active  Learning  ในวันที่ 17-18  กุมภาพันธ์  2560  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^