เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนมงคลกุลวิทยา

^