เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ตรวจพิจารณาเงินอุดหนุน

^