เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีไหว้ครูโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี

^