เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีมอบอนุบัตรโรงเรียนเตชวิทย์

^