เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เยี่ยมโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา

^