เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ยกระดับ O-NET เครือข่าย 3

^