เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ยกระดับ O-NET เครือข่าย 2

^