เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net เครือข่าย 1

1
^