เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)

^