เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เยี่ยมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา

1
^