เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร อ.3

^