เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กินเข่าค่ำ บ้านดาวเรือง

^