เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ศึกษาดูงานโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต

^